กฏกติกา ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ X-TRUE.COM

1.การเล่นเกมส์บนเว็บไซต์ ไม่ว่าผลจะแก้ชนะ ขึ้นอยู่กับระบบสุ่ม ไม่สามารถเรียกร้องได้

2.หากเพื่อนที่เชิญมาสมัครสมาชิกใช้ "VPN" ในการสมัคร ผู้แนะนำเพื่อนอาจจะโดนหักพ้อยตามจำนวนเพื่อนที่ใช้ vpn และอาจจะยกเลิกการถอนพ้อย หรือ อาจจะทำการระงับไอดี

3.ผู้ดูแลสามารถปรับเปลีย่น / แก้ไขข้อตกลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

4.การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ X-TRUE.COM ไม่ว่าท่าจะได้อ่านหรือไม่ได้อ่าน แสดงว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงทั้ง 4 ข้อเรียบร้อยแล้ว